Activisme op onze eigen manier


Actief beleggen is meer dan afwijken van de index


Actief beleggen is, in onze ogen, het selecteren van de juiste investeringen op basis van ‘absolute’ criteria in plaats van ‘relatieve’ criteria. We letten niet op een beursindex tijdens de selectie van nieuwe investeringen.

We geloven dat wij als aandeelhouders een fiduciary verplichting hebben om actief betrokken te zijn bij de ondernemingen waarin we beleggen.  Daarom gaan we een stap verder met actief beleggen. We zien onszelf als lange-termijn partners van de management teams van de bedrijven waarin we beleggen. We zorgen ervoor dat ze ons kennen als aandeelhouder en onze mening over hun bedrijf weten.

Actieve ingreep is geen doel op zich. Als management teams de juiste strategische beslissingen nemen, laten we hen excelleren in wat ze doen.

Echter, als wij geloven dat een management team een kans heeft om waardeverhogende strategische beslissingen te nemen, gaan we een constructieve dialoog aan.

Waardeverhogende acties waar wij op focusen:

  • operationale verbeteringen
  • balansherstructurering
  • bedrijfsherstructurering
  • corporate governance

Onze constructieve dialoog dient te helpen om de verborgen waarde in een bedrijf te kristalliseren, waarmee uiteindelijk alle aandeelhouders van profiteren.


silvercrossAdmnActivisme op onze manier