Wie kan investeren in het Fund?

Participaties in het Fund zijn gekwalificeerd voor verkoop in Nederland. SilverCross Global Small-Cap Fund houdt zich niet bezig met pro-actieve verkoop van participaties aan beleggers buiten Nederland

De minimum initiële investering bedraagt Eur 100,000. Elke volgende investering is minimaal Eur 25,000.

SilverCross Global Small-Cap Fund is te koop via IBS Asset Management BV of via uw eigen adviseur. Beleggers die wensen te investeren via hun eigen adviseur kunnen dit eenvoudig doen middels het doorgeven van de volgende ISIN code: NL0010832242.

Voordat u een beslissing neemt om te investeren in SilverCross Global Small-Cap Fund, adviseren wij u het Prospectus te lezen.


SilverCross Global Small-Cap Fund

ISIN code: NL0010832242
Bloomberg ticker: SCGSCFA NA
Doelstelling: Lange termijn kapitaalgroei
Universum: Het Fund investeert in kleinere bedrijven (marktkapitalisatie tussen Eur 250mln – 5.0mld) genoteerd aan een effectenbeurs in de ontwikkelde landen. Hieronder vallen West Europa, Noord Amerika, Japan, Hong Kong, Singapore en Australie.
Index: MSCI World Small-Cap Index (Total Return Net)


Alle inkomen dat door het Fund wordt verkregen is fiscaal transparant. Dat betekent dat inkomen zoals dividend en rente wordt belast op basis van uw persoonlijke fiscale situatie. Wij adviseren u uw belastingadviseur te raadplegen over de mogelijke belastingconsequenties van een investering in SilverCross Global Small-Cap Fund. Op verzoek is een opsomming van het inkomen van het Fund beschikbaar ten behoeve van uw belastingaangifte.

Beleggers wiens vermogen in ‘Box 3’ wordt belast, dienen de netto vermogenswaarde van hun investering in het Fund op 1 Januari van elk kalenderjaar te melden op hun belastingaangifte, zonder enige verdere informatie te hoeven verschaffen met betrekking tot inkomen dat het Fund heeft gegenereerd.


Participates kopen

Uw inschrijving zal worden verwerkt op de eerste Transactie datum volgend na ontvangst van uw investeringsbedrag. Uitgifte en inname van participaties vindt wekelijks plaats op woensdag, of de eerste handelsdag daarna als Euronext Amsterdam gesloten is. De beheerder heeft, op verzoek van cliënten, de mogelijkheid om ook op andere dagen participaties uit te geven en in te nemen.

Transparantie

SilverCross Global Small-Cap Fund heeft een ‘open-end’ structuur. Participaties worden uitgegeven of ingenomen tegen de netto vermogenswaarde (NAV) per participatie plus of minus een anti-verwateringsheffing van 0.3%. Deze heffing wordt gerekend om transactiekosten als gevolg van in- en outflows in het Fund te dekken. De heffingsopbrengst komt volledig ten goede aan het Fund. Voor meer informatie over de anti-verwateringsheffing, zie het Prospectus.

De Beheerder wijst potentiële investeerders erop dat een investering in het Fund moet worden gezien als een lange termijn belegging. Daarom heeft het Fund, in geval een investeerder haar participaties wenst te verkopen binnen 90 dagen na zijn of haar laatste aankoop, een anti-verwateringsheffing van 3.0% van de netto vermogenswaarde per participatie ten laste van de opbrengst. Deze maatregel is bedoeld om regelmatig handelen in de participaties van het Fund te ontmoedigen.

Het is de Beheerder toegestaan om inschrijvingen of onttrekkingen te limiteren in het belang van bestaande investeerders. Voor meer informatie over situaties waarin dit zou kunnen voorkomen, wordt verwezen naar het Prospectus.


silvercrossAdmnHoe investeren