Duurzaam Ondernemen


Vroeger was het noodzakelijk dat de investeringsbeslissingen puur gedreven werden op basis van fundamentele analyse. Vandaag de dag zijn er mondiale uitdagingen verband houdende met een groeiende wereldbevolking die steeds meer goederen en diensten consumeert. Actie is vereist door ons allemaal, niet alleen door overheden. Onze beleggingsaanpak is zich bewust van deze behoefte tot actie.
Wij streven ernaar om het beleggingsresultaat te optimaliseren waarbij milieu-, sociale en governance (ESG) problemen van de bedrijven waarin we investeren zijn meegewogen.

Wij geloven dat:

 • bedrijven die duurzaam ondernemen niet hoeven te vrezen voor een lager rendement.
 • bedrijven die oplossingen bieden voor de uitdagingen aangaande een groeiende wereldbevolking aanzienlijke groeimogelijkheden hebben.
 • het risico van reputatieschade wordt verminderd wanneer een bedrijf zich committeert aan hoge ESG-standaarden.

Omdat milieu-, sociale en governance aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de lange termijn ontwikkeling van onze investeringen, vinden wij het onze fiduciaire plicht om ESG-onderzoek in het beleggingsproces volledig te integreren. Onze analisten houden rekening met de relevantie van ESG-kwesties die van invloed zijn op elk van onze (potentiële) investeringen. Deze kwesties worden besproken als onderdeel van onze dagelijkse vergaderingen. Als analisten, zien wij het als onderdeel van ons werk om bedrijven aan te moedigen om ESG-prestaties te verbeteren. We willen dat de bedrijven waarin we investeren zich bewust zijn van de uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben en daarop inspelen.

Hoe passen we onze duurzame filosofie toe:

 • duurzaamheidsanalyse wordt geïntegreerd in onze wereldwijde small-cap selectieproces.
 • IBS, de moedermaatschappij van SilverCross, is ingeschreven in het register van UN PRI en is toegewijd aan de UN Global Compact.

Betrokkenheid bij bedrijven

Onze analisten gaan in actieve dialoog met bedrijven over hun activiteiten, waaronder ESG risico’s. Als we geloven dat deze risico’s duidelijk zichtbaar zijn, zullen we het management aan moedigen om de prestaties te verbeteren. Als onze dialoog niet succesvol blijkt te zijn, zullen we overgaan tot verkoop van onze investering.

Voorbeelden van gedrag dat tot discussie kan leiden

 • Producten die een risico vormen voor de volksgezondheid
 • Vervuiling
 • Mensenrechten schendingen

Bedrijven uitgesloten van ons beleggings universum

We beleggen niet in een bedrijf als de belangrijkste activiteit gerelateerd is aan de volgende zaken:

 • Corruptie
 • Tabak
 • Kinder- of gedwongen arbeid, discriminatie
 • materialen die slecht zijn voor het milieu / Schadelijke vervuiling
 • Breken van conventies met betrekking tot ethisch onacceptabele wapens

Hoe doen we ESG onderzoek

Omdat ESG onderzoek is geïntegreerd in het onderzoeksproces, werken alle analisten aan ESG vraagstukken. Daarnaast werken we samen met een externe ESG research provider om onze onderzoeksactiviteit te ondersteunen.

Proxy voting beleid

SilverCross gebruikt KAS BANK om te stemmen op aandeelhouders vergaderingen als onze stem kan helpen beslissingen te beinvloeden gerelateerd aan het milieu, sociaal beleid of kwaliteit van het bestuur.

Voor meer informatie over ons duurzaam beleggingsbeleid neem contact op via enquiries@silvercross-im.com.

Proxy Voting overzicht Q4 2018
Proxy Voting overzicht Q1 2019


silvercrossAdmnDuurzaam ondernemerschap