Waarom wereldwijde small-caps

De geschiedenis toont overvloedig bewijs dat beleggen in small-caps een superieur rendement heeft geboden ten opzichte van large cap belegginen. Small-caps hebben het gemiddeld meer dan 2% beter gedaan per jaar sinds 1926* dan large-caps. Deze outperformance is bereikt ondanks de zogenaamde ‘reverse survivorship bias’, dat is het dubbele negatieve effect dat wordt veroorzaakt door enerzijds zwakke grote bedrijven die door hun slechte resultaten een small-cap worden en anderzijds goede kleine bedrijven die sterk groeien, waardoor ze uit de small-cap benchmarks worden verwijderd.

Wij geloven dat de redenen voor deze outperformance als structureel kunnen worden aangemerkt:

  • Niche. Kleinere bedrijven hebben regelmatig een nichemarkt voor zichzelf gecreëerd, waarin ze een uitstekende reputatie hebben. Daardoor hebben ze ‘pricing power’ en een duurzaam hoog rendement op het geïnvesteerde vermogen.
  • Growth. Het is over het algemeen makkelijker voor bedrijven om te groeien van een kleine basis. De kans om een bedrijf te identificeren waarvan de waarde aanzienlijk kan stijgen is daarom veel groter onder kleine bedrijven dan grote bedrijven.
  • Onder de radar. Kleine bedrijven zijn vaker verkeerd geprijsd als gevolg van informatie schaarste. Kleine bedrijven krijgen over het algemeen weinig aandacht van kranten en worden door weinig of geen financieel analisten gevolgd. Dit kan aldus leiden tot situaties waarin de prijs van het aandeel van een klein bedrijf wezenlijk kun afwijken van wat een goed geïnformeerde investeerder bereid is te betalen voor een bedrijf.
  • Management. Kleinere bedrijven worden vaker geleid door oprichters of andere personen met een groot belang in het aandelenkapitaal, waardoor de belangen gelijk lopen met kleinere aandeelhouders. Een van de belangrijkste voordelen is een focus op de lange termijn en een toegenomen bereidheid om korte termijn winst op te offeren voor duurzame groei.

Vroeger opereerden kleinere bedrijven met name lokaal of regionaal, terwijl deze tegenwoordig hun producten en diensten op wereldwijde schaal produceren en distribueren. In het streven naar het vinden en investeren in de meest aantrekkelijke bedrijven die actief zijn in specifieke niches, meent de Fund manager een wereldwijd perspectief, zonder regionale beperkingen, de hoogste kans biedt om het door het Fonds beoogde rendement te behalen.

* Bron: Ibbotson SBBI


silvercrossAdmnWaarom wereldwijde small-caps