Onze kernprincipes

Wij werken volgens eenvoudige maar essentiële kernprincipes. Deze staan symbool voor wie wij zijn, hoe wij werken en zijn onze leidraad om op lange termijn succesvol te zijn voor onze participanten. Aan de basis ligt onze visie dat investeren in een beperkt aantal exceptionele bedrijven voor de lange termijn, geleid door eigenaar-ondernemers kan leiden tot een bovengemiddeld beleggingsrendement. Wij hanteren strenge selectiecriteria in onze analyses. De meeste bedrijven komen niet door ons kwalificatieproces.

Cliënten staan op de eerste plaats

Wij streven naar het leveren van een bovengemiddeld rendement en goede service voor onze cliënten tegen redelijke kosten. Wij investeren ons eigen geld in het Fonds tegen exact dezelfde voorwaarden, waarmee onze belangen parallel lopen met die van onze participanten. Zo creëren we een duurzame relatie, waarin succes wederzijds is.

 

Ons Belangrijkste Bezit

Onze participanten geven hun vertrouwen aan ons om verstandig met hun geld om te gaan. Wij nemen dit niet lichtzinnig op. Integriteit en onze reputatie zijn ons belangrijkste bezit. We kunnen deze maar één keer verliezen. Wij handelen naar zowel de letter als de geest van de wet- en regelgeving, omdat integer gedrag de fundering is waarop ons bedrijf en lange termijn relaties zijn gebouwd.

Excellentie in alles wat we doen

Als leidende speler in wereldwijde small-caps, moeten we continu moeten blijven streven naar het best haalbare. Zoals Jim Collins zei: "Good is the enemy of great." Het betekent dat we naar maximaal resultaat streven in alles wat we doen. We werken op de solide operationele infrastructuur van IBS. Sommige activiteiten zijn geoutsourced naar gerenommeerde dienstverleners. Het beleggingsteam kan zich volledig toeleggen op selectie van aandelen, portefeuillemanagement en cliëntenservice.

 

Specialisten in small-caps

Wij beleggen slechts in één beleggingscategorie: wereldwijde small-cap aandelen. Om een leidende speler te worden in wereldwijde small-caps dienen we onszelf continue uit te dagen. Het betekent dat we naar maximaal resultaat streven in alles wat we doen. Het continu verbeteren van onze processen is daar een onderdeel van.

Hoe te investeren

Participaties in het Fund zijn gekwalificeerd voor verkoop in Nederland. SilverCross Global Small-Cap Fund houdt zich momenteel nog niet bezig met proactieve marketing richting beleggers buiten Nederland.

De minimum investering bedraagt EUR 100.000. Elke vervolg investering bedraagt minimaal EUR 25.000.

Voordat u een beslissing neemt om te investeren in SilverCross Global Small-Cap Fund, adviseren wij u het Prospectus te lezen.

SilverCross Global Small-Cap Fund wordt gedistribueerd via IBS Asset Management BV en via vergunning houdende financiële instellingen in de EU/EVA. Beleggers die wensen te investeren via hun eigen adviseur kunnen dit doen middels het doorgeven van de ISIN code: NL0010832242.

Alle inkomen die het Fund verkrijgt is fiscaal transparant. Dat betekent dat inkomen zoals dividend en rente wordt belast op basis van uw persoonlijke fiscale situatie. Wij adviseren uw belastingadviseur te raadplegen over de mogelijke belastingconsequenties van een investering in SilverCross Global Small-Cap Fund. Op verzoek is een opsomming van het inkomen van het Fund beschikbaar ten behoeve van uw belastingaangifte.

Beleggers wiens vermogen in ‘Box 3’ wordt belast, dienen de netto vermogenswaarde van hun investering in het Fund op 1 januari van elk kalenderjaar te melden op hun belastingaangifte, zonder enige verdere informatie te hoeven verschaffen met betrekking tot inkomen dat het Fund heeft gegenereerd.

 

Participates kopen & verkopen

Uw inschrijving zal worden verwerkt op de eerste Transactiedatum volgend na ontvangst van uw investeringsbedrag. Uitgifte en inname van participaties vindt wekelijks plaats op woensdag, of de eerste handelsdag daarna als Euronext Amsterdam gesloten is.

 

Transparantie

SilverCross Global Small-Cap Fund heeft een ‘open-end’ structuur. Participaties worden uitgegeven of ingenomen tegen de netto vermogenswaarde (NAV) per participatie plus of minus een anti-verwateringsheffing van 0.3%. Deze heffing wordt gerekend om transactiekosten als gevolg van in- en outflows in het Fund te dekken. De heffingsopbrengst komt volledig ten goede aan het Fund. Voor meer informatie over de anti-verwateringsheffing, zie het Prospectus.

De Beheerder wijst potentiële investeerders erop dat een investering in het Fund moet worden gezien als een lange termijn belegging. Daarom heeft het Fund, in geval een investeerder haar participaties wenst te verkopen binnen 90 dagen na zijn of haar laatste aankoop, een anti-verwateringsheffing van 3.0% van de netto vermogenswaarde per participatie ten laste van de opbrengst. Deze maatregel is bedoeld om regelmatig handelen in de participaties van het Fund te ontmoedigen.

Het is de Beheerder toegestaan om inschrijvingen of onttrekkingen te limiteren in het belang van bestaande investeerders. Voor meer informatie over situaties waarin dit zou kunnen voorkomen, wordt verwezen naar het Prospectus.

In het nieuws

2020-03-23

We’ll live on

Vorige week was met name de Amerikaanse beurs aan de beurt. De Dow Jones index ging met liefst 17% omlaag. In Europa bleven de koersen aanzienlijk beter liggen. De Euro Stoxx 50 daalde met 1.5%, de AEX met slechts 0.2% en de Zwitserse SMI index steeg zelfs met 3%.

De afgelopen week begonnen beleggers onderscheid te maken. Bedrijven die deze economische tsunami waarschijnlijk zullen overleven zagen een beter koersverloop dan bedrijven die met veel schuld zijn gefinancierd.
 
SilverCross Global Small-Cap Fund toont in deze crisis opnieuw haar defensieve karakter. De koers is sinds de start van het jaar gedaald met 26.9%. De index is met 35.6% gedaald. De AEX daalde in die periode met 28.6% en de Dow Jones met 29.7% in Euro.

De afgelopen week hebben wij met het management van diverse ondernemingen in de SilverCross portefeuille gesproken. Doel was om te begrijpen wat het gevolg kan zijn van weinig of geen omzet in de komende maanden. Uit deze gesprekken blijkt dat ons beleid om te investeren in bedrijven met een defensief bedrijfsmodel en een sterke balans z'n waarde bewijst in crisistijd. Wij hebben er vertrouwen in dat 'onze' bedrijven de crisis gaan overleven.
 
Wij hebben berekeningen gemaakt op basis van 'worst case' scenarios. De koersdalingen van veel SilverCross ondernemingen lijken ons groter dan de economische schade als gevolg van het Coronavirus. Er is tenminste één onderneming in de portefeuille waarvan de koers met bijna 50% is gedaald, terwijl de zaken beter gaan als gevolg van het Coronavirus.
 
Ongetwijfeld zal het Coronavirus de komende maanden een grote impact hebben op ons leven. Maar de paniek zal verdwijnen. Wereldwijd zijn de koersen sinds de start van het jaar met meer dan 30% gedaald. Wij stellen hier niet dat we in de buurt zijn van een bodem in de markt. Het zou kunnen. Maar we weten het helaas niet.

Ondertussen staan media staan vol met verhalen dat het allemaal nog veel erger wordt. Door de onzekerheid kunnen koersen doorschieten naar beneden. Dat creëert kansen. De historie toont dat een investering na een beursdaling van 30% vrijwel altijd een positief rendement opleverde. Zie de tabel hieronder.

S&P 500: Cumulatief rendement 3 jaar na een daling van 30%

Periode van koersdaling

Maximale daling

3-jaars cumulatief rendement

16/09/1929 - 01/06/1932

-86.2%

-65%

29/11/1968 - 26/05/1970

-36.1%

+40%

11/01/1973 - 03/10/1974

-48.2%

+20%

25/08/1987 - 04/12/1987

-33.5%

+39%

24/03/2000 - 09/10/2002

-49.2%

+6%

09/10/2007 - 09/03/2009

-56.8%

+10%

19/02/2020 – 20/03/2020

-31.8% tot nu toe

---


Het virus gaan we onder controle krijgen. Op dit ogenblik zitten miljoenen mensen thuis zonder werk. Dat is onhoudbaar en onbetaalbaar. Wij zijn er van overtuigd dat regering en ondernemers tezamen de schouders eronder gaan zetten om iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Ook gaan we onze maatschappij beter voorbereiden op een mogelijke volgende pandemie.

 
Wij wensen u sterkte in deze uitdagende tijden. We’ll live on.

2020-03-16

It's always darkest before dawn

De afgelopen week was zeer slecht voor de wereldwijde aandelenbeurzen. Sterke koersdalingen werden afgewisseld met sterke koersstijgingen. Per saldo daalde de Amerikaanse S&P500 met 8.8% en de Amerikaanse small-cap index Russell 2000 met liefst 19.3%. Nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen elkaar in snel tempo op. Dit heeft bij velen, inclusief politici, tot paniek geleid. In een week tijd is het leven in Europa vrijwel lam gelegd, beginnend in Italië. The Great Shutdown is momenteel in volle gang. Ook in de Verenigde Staten worden steeds draconischer maatregelen genomen om het Coronavirus tegen te gaan.

Inmiddels is sprake van een economische tsunami waar zelfs de financiële crisis van 2008 bij lijkt te gaan verbleken. Dit betekent goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat tsunami's van tijdelijke aard zijn. 'This too shall pass.' Het slechte nieuws is dat tsunami's tot slachtoffers leiden. De goeddeels gedwongen vraaguitval van de consument tezamen met disruptie in de productie bij bedrijven leidt tot ongekende omzetdalingen. Bedrijven die hoge vaste kosten hebben en met veel schuld zijn gefinancierd lopen het risico dit niet te overleven tenzij aandeelhouders met nieuw kapitaal over de brug komen. Hulp van de overheid zal wellicht de ergste pijn verminderen.

Onverwacht startten Saudi-Arabië en Rusland afgelopen weekend ook een olieprijs oorlog, waardoor de olieprijs met tientallen procenten in een week is gedaald. Dit heeft de aandelenkoers van vele 'blue chips' zoals Royal Dutch/Shell hard geraakt.

De vraag is niet meer of we een recessie krijgen, maar hoe diep deze zal worden en hoe lang. De vraag is dan ook: hoe nu verder? Binnen SilverCross Global Small-Cap Fund is één investering verkocht afgelopen week. We zijn voorzichtig begonnen met het opbouwen van een nieuwe investering. Het Fund had vrijdagavond ongeveer 9% cash.

Wij hebben de afgelopen jaren consistent bedrijven geselecteerd met een sterke balans, een vereiste dat ze winstgevend zijn en een langjarig track record van succes hebben. Deze criteria zijn onze eerste 'line of defence.' Het betekent niet dat de koersen van de aandelen die we in portefeuille hebben niet kunnen dalen.

Dat hebben ze afgelopen week zeker gedaan. Het betekent wel dat deze bedrijven de beste kansen hebben om sterker uit de aankomende Coronarecessie te komen. Beleggers zullen proberen de impact van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus juist in te prijzen. Dit kan twee kanten op gaan. Ook wij weten helaas niet welke. Wat wij wel weten is dat de wereldwijde aandelenkoersen zijn gedaald met 30% vanaf de top. Afgezien van de depressie in 1929, is het altijd een goed idee geweest om dan in aandelen te investeren. Drie jaar na zo’n sterke daling stonden de koersen vrijwel altijd fors hoger. Zie de tabel hieronder.

 

S&P 500: Cumulatief rendement 3 jaar na een daling van 30%

Periode van koersdaling

Maximale daling

3-jaars cumulatief rendement

16/09/1929 - 01/06/1932

-86.2%

-65%

29/11/1968 - 26/05/1970

-36.1%

+40%

11/01/1973 - 03/10/1974

-48.2%

+20%

25/08/1987 - 04/12/1987

-33.5%

+39%

24/03/2000 - 09/10/2002

-49.2%

+6%

09/10/2007 - 09/03/2009

-56.8%

+10%

19/02/2020 – 12/03/2020

-26.7% tot nu toe

---

 


De paniek rondom het Coronavirus is tijdelijk. De mensheid heeft enorme veerkracht getoond door de eeuwen heen. Ook over deze crisis komen we heen. De economie zal zich herstellen. Het zou kunnen dat dit de komende weken nog niet zichtbaar wordt in de koersen. Maar vergeet niet: 'It's always darkest before dawn.'

SilverCross zal vasthouden aan haar beleggingsbeleid. Als significante mede-investeerders in het Fund kunt u erop rekenen dat wij ons 100% toewijden aan het behalen van een aantrekkelijk lange termijn rendement. Deze Coronacrisis biedt nieuwe beleggingskansen. Daar richten wij ons nu op.

 

Vriendelijke groet,

David Simons & Chris Andrews

(In de tabel van vorige week was een kleine fout geslopen. De correcte versie staat op onze website www.silvercross.nl onder de sectie 'In het Nieuws.')

 

 

Disclaimer

This material is for informational purposes only and is not marketing. It is not intended as an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of any security. The contents of this document should not be treated as advice in relation to any potential investment. Securities discussed herein may not be held in the portfolio at the time you receive this document. Any performance figures are provided net of all fees unless otherwise stated and are calculated on a time-weighted, total return basis.

Funds which specialize in a particular region or market sector, such as small cap equity, may entail higher risks than those which hold a very broad spread of investments.

Past investment results are not necessarily indicative of future investment results. The value of all investments and the income derived therefrom can decrease as well as increase. This may be partly due to exchange rate fluctuations in investments that have an exposure to currencies other than the base currency of the Fund.

Reference to market indices or other measures of relative market performance over a specified period of time are provided for your information only. Reference to an index does not imply that the portfolio will achieve returns, volatility or other results similar to the index. The composition of the index will not reflect the manner in which a portfolio is constructed. The information and any opinions have been obtained from or are based on information from sources believed to be reliable, but accuracy can not be guaranteed. No liability is accepted by IBS Fund Management BV (“IBS FM”) or the SilverCross Global Small Cap Fund (“the Fund”) in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document. The information in this document is not comprehensive and is presented for informational purposes only. All opinions and estimates constitute our view as of the date of this presentation and are subject to change without notice.

IBS FM is the Manager of the Fund. The Fund is a fund for joint account (fonds voor gemene rekening) organised and established under Dutch law. Under Dutch law the Fund is not a legal entity nor a partnership, commercial partnership or limited partnership, but a contractual arrangement sui generis between the Manager, Stichting Bewaarder SilverCross (“the Title Holder”) and each of the Investors separately, governing the assets and liabilities acquired or assumed by the Title Holder for the account and risk of the Investors. IBS FM and the Fund do not provide investment advice, tax advice or legal advice and all investors are strongly urged to consult their own tax or legal advisors concerning any potential investment. Before making any investment decision, investors are advised to check the investment horizon and category of the Fund in relation to any objectives or constraints they may have. Investors must read the latest Fund prospectus and the Key Investor Information Document (“KIID”), available at our offices and on our website www.silvercross-im.com. The Fund is available only for investors for whom this investment is suitable, and who have the knowledge and experience to fully assess the characteristics and risks of the Fund. An initial investment in the Fund must be at least EUR 100.000.

Investors shall undertake to respect the legal, regulatory and deontological measures relative to the fight against money laundering and financing of terrorism, as well as the texts that govern their application, and if modified investors shall ensure compliance with the applicable texts. Investors will allow IBS FM and the Fund to comply at all times with these regulations.This material is never intended as an offer or solicitation for people living in a specific jurisdiction which does not authorize the distribution of the Funds mentioned herein. The Fund is not available for US Persons.

IBS FM holds an AIFMD license by virtue of article 2:65 of the FMSA. Please visit the website of the Dutch Financial Markets Authorities for the public register (ww.afm.nl).

 

2020-03-09

Tussentijdse update naar aanleiding van huidige onrust

Beste mede-investeerder in SilverCross,

In deze tijden van hevige onrust op de wereldwijde financiële markten willen wij u graag enig perspectief bieden in relatie tot uw investering in SilverCross.

De aandelenkoersen dalen sinds kort in snel tempo door angst voor de consequenties van een wereldwijde epidemie van het Coronavirus. Ontegenzeggelijk hebben de angst en de internationale overheidsmaatregelen op korte termijn gevolgen voor de economie.

Door de berichtgeving in de media is in een aantal landen bij veel mensen paniek aan het ontstaan. Dit leidt tot emotionele beslissingen, zowel qua inkoop van toiletpapier als qua beleggingen. De aandelenbeurzen stonden recent nog op een all-time high. Deze stand werd bereikt na het doorstaan van crises zoals het SARS virus, de financiele crisis in 2008, de beurskrach in 1987 en vele andere periodes van grote onzekerheid. Telkens toonden goede bedrijven hun veerkracht. Aandelenkoersen konden daarom na verloop van tijd steeds weer nieuwe all-time highs realiseren.

De geschiedenis heeft ons dus geleerd dat crises aan de basis staan van een aantrekkelijk rendement. "This time is not different." Ter illustratie, als u aandelen had gekocht elke keer direct nadat de beurzen met 20% waren gecorrigeerd, had u in vrijwel alle gevallen (exclusief de depressie van de jaren ‘30 en de TMT-bubble van 2000) in de jaren erna een aantrekkelijk rendement behaald. Zie de tabel. Daarom is een lange termijn perspectief essentieel. Juist nu.

 

S&P 500: Cumulatief rendement 3 jaar na een daling van 20%

Periode van koersdaling

Maximale daling

3-jaars cumulatief rendement

16/09/1929 - 01/06/1932

-86.2%

-68.8%

02/08/1956 - 22/10/1957

-21.6%

+36.2%

12/12/1961 - 26/06/1962

-28.0%

+59.3%

09/02/1966 - 07/10/1966

-22.2%

+28.1%

29/11/1968 - 26/05/1970

-36.1%

+35.4%

11/01/1973 - 03/10/1974

-48.2%

+7.0%

28/11/1980 - 12/08/1982

-27.1%

+60.7%

25/08/1987 - 04/12/1987

-33.5%

+39.0%

24/03/2000 - 09/10/2002

-49.2%

-5.0%

09/10/2007 - 09/03/2009

-56.8%

+8.1%

20/09/2018 – 26/12/2018

-20.9%

+26% per 6 maart 2020

19/02/2020 – 06/03/2020

-15.8% tot nu toe

---

Getoonde 3-jaars rendement is het rendement dat zou zijn behaald als u had gekocht op de eerste dag dat de S&P500-index met 20% was gedaald. Dit rendement werd behaald ondanks dat de koersen eerst verder zakten.

SilverCross belegt voor de lange termijn. De bedrijven waarin SilverCross heeft geïnvesteerd hebben een sterke balans, zijn winstgevend, zijn marktleiders en verkopen producten en diensten die mensen en bedrijven nodig hebben. Deze bedrijven zijn in de tientallen jaren dat zij bestaan al vaker door een periode van tegenspoed gegaan. Wij hebben er vertrouwen dat zij ook deze onzekere periode succesvol zullen doorstaan.

Niemand weet hoe lang deze crisis zal duren. Wij hopen dat het aantal slachtoffers uiteindelijk beperkt zal blijken. Ook deze crisis zal voorbij gaan. Er is ook hoopvol nieuws, maar dat wordt momenteel ondergesneeuwd door alle alarmerende berichten.

Wij zullen de bedrijven in de SilverCross portefeuille goed blijven monitoren op nieuwe ontwikkelingen en rekenen erop nieuwe investeringen te kunnen doen.

Mocht u vragen of zorgen hebben, dan zijn wij altijd bereikbaar.

Vriendelijke groet,
David Simons & Chris Andrews

 

Disclaimer

This material is for informational purposes only and is not marketing. It is not intended as an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of any security. The contents of this document should not be treated as advice in relation to any potential investment. Securities discussed herein may not be held in the portfolio at the time you receive this document. Any performance figures are provided net of all fees unless otherwise stated and are calculated on a time-weighted, total return basis.

Funds which specialize in a particular region or market sector, such as small cap equity, may entail higher risks than those which hold a very broad spread of investments.

Past investment results are not necessarily indicative of future investment results. The value of all investments and the income derived therefrom can decrease as well as increase. This may be partly due to exchange rate fluctuations in investments that have an exposure to currencies other than the base currency of the Fund.

Reference to market indices or other measures of relative market performance over a specified period of time are provided for your information only. Reference to an index does not imply that the portfolio will achieve returns, volatility or other results similar to the index. The composition of the index will not reflect the manner in which a portfolio is constructed. The information and any opinions have been obtained from or are based on information from sources believed to be reliable, but accuracy can not be guaranteed. No liability is accepted by IBS Fund Management BV (“IBS FM”) or the SilverCross Global Small Cap Fund (“the Fund”) in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document. The information in this document is not comprehensive and is presented for informational purposes only. All opinions and estimates constitute our view as of the date of this presentation and are subject to change without notice.

IBS FM is the Manager of the Fund. The Fund is a fund for joint account (fonds voor gemene rekening) organised and established under Dutch law. Under Dutch law the Fund is not a legal entity nor a partnership, commercial partnership or limited partnership, but a contractual arrangement sui generis between the Manager, Stichting Bewaarder SilverCross (“the Title Holder”) and each of the Investors separately, governing the assets and liabilities acquired or assumed by the Title Holder for the account and risk of the Investors. IBS FM and the Fund do not provide investment advice, tax advice or legal advice and all investors are strongly urged to consult their own tax or legal advisors concerning any potential investment. Before making any investment decision, investors are advised to check the investment horizon and category of the Fund in relation to any objectives or constraints they may have. Investors must read the latest Fund prospectus and the Key Investor Information Document (“KIID”), available at our offices and on our website www.silvercross-im.com. The Fund is available only for investors for whom this investment is suitable, and who have the knowledge and experience to fully assess the characteristics and risks of the Fund. An initial investment in the Fund must be at least EUR 100.000.

Investors shall undertake to respect the legal, regulatory and deontological measures relative to the fight against money laundering and financing of terrorism, as well as the texts that govern their application, and if modified investors shall ensure compliance with the applicable texts. Investors will allow IBS FM and the Fund to comply at all times with these regulations.This material is never intended as an offer or solicitation for people living in a specific jurisdiction which does not authorize the distribution of the Funds mentioned herein. The Fund is not available for US Persons.

IBS FM holds an AIFMD license by virtue of article 2:65 of the FMSA. Please visit the website of the Dutch Financial Markets Authorities for the public register (ww.afm.nl).

2019-09-23

SilverCross krijgt AAA-rating van Citywire

Vanwege de excellente performance heeft SilverCross de hoogst mogelijke AAA-rating van Citywire gekregen. Slechts 2.5% van alle investment managers is in het bezit van deze rating. 

SilverCross Global Small-Cap Fund staat bovenaan de performance ranglijst in de global small-cap funds categorie gebasseerd op de één- en vijfjarige performance.

Meer informatie over de ranking en performance kunt u hier vinden.

Dit persbericht is gedateerd op 23 september 2019. De Citywire rating kan elke maand wijzigen.

2019-08-02

Beware of recent big IPOs, caution fund managers (Engels)

‘Hot’ floats are like ‘buying a lottery ticket,’ warn small-cap specialists

Most of this year’s big name IPOs will have lost investors money within the next five years, predicts Dutch-based global small-cap investment specialist SilverCross.

There have been a flurry of major-name companies with big floats this year, including Uber’s mammoth $82 bn listing and Beyond Meat’s sizzling IPO, which has proved to be the best performing flotation of the year, as well as WeWork, setting up for a big September IPO – in what has amounted to the most active period for IPOs since the dot.com heyday in the late 1990s.

For all that, Chris Andrews and David Simons, co-managers of the highly ranked SilverCross Global Small-Cap Fund, put a different spin on the situation, warning investors they should be cautious.

In SilverCross’s most recent quarterly report to investors, the managers say investing in ‘hot’ IPOs is like ‘buying a lottery ticket’.

‘Investors are clearly attracted to IPOs, and the key difference now is that companies coming to the market have existed on average for 12 years versus only four in 1999,’ the managers note. ‘We avoid them, not because we don’t believe in their business models or their growth potential, but because of a combination of the valuations of these businesses in relation to the risks involved as well as the fact many have never made a profit.’

These IPOs translate, warn the managers, ‘into highly speculative investment propositions’. Putting this statement into historical perspective they note: ‘In the period 1980-2016, almost half of all IPOs had lost more than 50 percent of their value within five years, while another 20 percent had lost up to 50 percent of their value.’

In addition, only five percent of all IPOs had a five-year stock price return exceeding 400 percent, ‘so investing in these businesses is more like buying a lottery ticket,’ assert the managers.

Andrews, whose fund has returned an impressive 122 percent to investors since launching five years ago – versus the MSCI World Small Cap Index’s return of 64 percent – says the team’s investment process means they steered clear of these ‘hot’ IPOs.

‘We look to own between 25-35 small-cap companies globally which have strong long-term track-records, robust balance sheets and typically enjoy recurring demand for their products,’ Andrews says. ‘We want management teams to be invested in the equity of the companies they run, and we like family-owned businesses because their long-term approach fits with ours.’

While skeptical about the number of IPOs in 2019, Andrews nevertheless adds that the notion that stocks are in bubble territory is misplaced, with the price-earnings ratio of global small caps now at 20 times – versus the 20-year average of 29 times.

‘Although there are pockets of the market that may be overheated, given our concentrated portfolio we continue to find compelling investment opportunities,’ he notes.

‘The companies we invest in each aim to contribute to making the world a better place, and we invest in companies that make products or deliver services that people need, rather just like to have or use. This offers resilience during more challenging economic times, which may or may not come in the next 12 to 24 months.’

Highlighting this in detail Andrews highlights how global stock markets have declined strongly twice in SilverCross’s history when the fund’s resilience showed its worth: between April 2015 and February 2016, the China market crash and concerns of the pending end of quantitative easing in the US drove the MSCI World Small Cap Index down by 25 percent. But SilverCross declined by just 12 percent.

In the most recent market setback at the end of 2018, the index fell 22 percent, versus 15 percent for SilverCross.

‘Market declines are inevitable,’ notes Andrews. ‘We maintain a consistent and disciplined approach and do not worry about market declines. Instead, we use them as opportunities to buy great businesses on sale and hold them for the long term to benefit from the power of compounding. Time in the market, not timing the market is what drives wealth creation.’

Source: https://www.irmagazine.com/small-cap/beware-recent-big-ipos-caution-fund-managers

2019-08-01

AA-rated duo explain why this year's IPOs are a no-go zone (Engels)

Most of this year’s ‘hot’ IPOs will loose money within the next five years, warned Citywire AA-rated pair Chris Andrews and David Simons. 

They manage the SilverCross Global Small-Cap Fund, which has returned 58.4% in three years to 30 June 2019.

While, a flurry of big-name companies have come to the market in the past year, including Uber, Beyond Meat and Pinterest, Andrews and Simons have stayed clear and compared investing in such IPOs.

‘We avoid them not because we don’t believe in their business models or their growth potential, but because of a combination of the valuations of these businesses in relation to the risks involved as well as the fact many have never made a profit.'

Therefore, in fund managers' view such companies are similar to highly speculative investments.

They added that in the period from 1980 to 2016, almost half of all IPO’s had lost more than 50% of their value within five years, with another 20% experiencing up to 50% decrease in their value. 

‘Only 5% of all IPOs had a five-year stock price return exceeding 400%, so investing in these businesses is more like buying a lottery ticket,' they said. 

While sceptical about the spate of IPO’s in 2019, Andrews said that the notion that stocks are in bubble territory is misplaced as the P/E of global small-caps is now at 20 times versus the 20-year average of 29 times. 

Source: https://citywireselector.com/news/aa-rated-duo-explain-why-this-years-ipos-are-a-no-go-zone/a1255729?ref=citywire-global-latest-news-list

2018-05-17

CITYWIRE AWARDS SILVERCROSS’ PORTFOLIO MANAGERS WITH AAA-RATING

De portfolio managers van SilverCross, Dhr. Simons en Dhr. Andrews, hebben een AAA rating toegekend gekregen van Citywire, de hoogst mogelijke classificatie. De classificatie is gebaseerd op het 3-jaar rendement van het Fonds in verhouding tot de genomen risico. Uit een totaal universum van 13.500 fondsbeheerders die Citywire volgt, krijgen minder dan 2.5% een AAA rating toegekend

Dit persbericht is gedateerd op 14 december 2017. De Citywire rating kan elke maand wijzigen.

2017-02-11

SilverCross krijgt 5-sterren rating van Morningstar™

Morningstar, een toonaangevende aanbieder van onafhankelijk beleggingsonderzoek, heeft SilverCross Global Small-Cap Fund onderscheiden met haar hoogst beschikbare 5-Sterren rating in de ‘small-cap wereldwijd’ categorie. Uitsluitend de top-10% producten in elke categorie krijgt vijf sterren. In diezelfde categorie staat SilverCross momenteel ook bovenaan qua rendement op basis van de laatste drie jaar.

David Simons, Managing Director & Portfolio Manager: “Sinds de start in 2014 hebben wij ons ten doel gesteld om een ‘best-in-class’ track record in wereldwijde small-cap beleggingen op te bouwen. Wij zijn volledig toegewijd aan dit doel – ons team beheert geen andere beleggingsstrategieën. Wij zien de rating van Morningstar als erkenning van onze ambitie en behaalde resultaten. In toenemende mate weten investeerders ons te vinden, waardoor het fondsvermogen is gegroeid tot bijna Eur 140* miljoen.”

Chris Andrews, Director & Portfolio Manager: “Wij geloven dat onze gedisciplineerde en gefocuste beleggingsaanpak, gebaseerd op investeren in ongeveer 30 goedgeleide bedrijven die langjarig kunnen groeien in waarde, een solide basis vormt voor een continuering van het opgebouwde track record. Wij investeren écht voor de lange termijn. Dat wordt zichtbaar in onze portfolio turnover van ongeveer 10% per jaar, implicerend dat elke investering gemiddeld 10 jaar lang in portefeuille wordt gehouden.”

Dit persbericht is gedateerd 1 november 2017. De Morningstar rating kan elke maand wijzigen.

2015-03-30

Geduld & Discipline – KAS Selections, maart 2015

In het magazine KAS Selections wordt in maart aandacht besteed aan SilverCross. Lees hoe ondernemerschap zit verweven in zowel de bedrijfs- als investeringsstrategie, waarin onze aanpak verschilt van andere small-cap fondsen en waar we over een aantal jaar willen staan.

2014-08-06

Global small-cap specialists launch dedicated boutique (Engels)

Global small-cap equity managers David Simons and Chris Andrews have set up their own investment firm designed to meet the needs of institutional investors.

The pair, who previously worked for Dutch group Kempen NV, have formed Amsterdam-based SilverCross Investment Management.

It was formally established in partnership between company founder Simons (pictured left) and IBS Capital Management, a Dutch fiduciary and asset manager.

Speaking to Citywire Global, Simons and Andrews said the focus of the firm will be to establish itself as a specialist in high-conviction, global small-cap equity investing.

‘In terms of the launch of the company, it was about finding the right process to do this globally. In large-cap equity, real estate and bonds, we have already seen a move towards global some years ago but this is not the case with small-cap equity,’ Simons said.

‘This is an area that is definitely growing, as we see more players entering this segment, but it is still in its infancy, so we are going to see a real move towards the market looking at global small-cap opportunities.’

The duo has therefore launched a global small-cap equity fund, which is currently only available to Dutch institutional investors. However, the company is readying the application for AIFMD-compliance to allow it to distribute to a wider audience.

This fund invests in between 25 and 35 companies with an average holding period of at least three years. Small-cap stocks are those defined as having a market cap between €250 million and €5 billion at the time of purchase.

‘We like well-managed, growing businesses,’ Andrews said. ‘We are looking for great businesses that are trading at cheap valuations, while staying away from areas which we feel are too complex.’

Simons and Andrews, who oversee all investment aspects of the group, are supported by an investment analyst who helps cover the Asian market. Meanwhile, IBS provides a support team covering compliance, operations management and general management.

Source: https://citywireselector.com/news/global-small-cap-specialists-launch-dedicated-boutique/a765988

Silvercross Publications

 • Newsletter January 2020
 • SilverBullet #1 - Diversification
 • SilverBullet #2 - Swiss Franc
 • SilverBullet #3 - Kicking the Tires
 • SilverBullet #4 - The Compound Effect

Legal documents

 • Prospectus (English only)
 • Factsheet
 • Redemption form
 • Privacy statement
 • Key Investor Information Document (Dutch only)
 • Proxy Voting Policy (English only)
 • Proxy Voting overview Q4 2019

Carriere

Bij SilverCross geloven we dat onze mensen een zeer belangrijke succesfactor zijn. Het opbouwen en behouden van een getalenteerd team is een uitdagende en belangrijke succesfactor. Onze rendementen op lange termijn zijn een weerspiegeling van de kwaliteit van het team. We werken in een hecht team maar we zijn altijd op zoek naar exceptioneel talent. Een sterke passie voor beleggen en financiële markten is een belangrijke vereiste. Mocht je interesse hebben in een uitdagende werkomgeving waar je persoonlijk en professioneel wil groeien dan nodigen we je uit je curriculum vitae te sturen naar careers@silvercross-im.com.

HUIDIGE OPEN POSITIES:
 • Equity Analyst
 • Stagiair