Investeringsstrategie

Wij volgen een consistent investeringsbeleid en strikte criteria om bedrijven in ons beleggingsuniversum analyseren. Aan de hand van deze analyses creëren wij een gespreide aandelenportefeuille van 25-35 exceptionele bedrijven. De marktkapitalisatie is minimaal EUR 250 miljoen en maximaal EUR 5 miljard op het moment van de eerste investering.

Onze definitie voor een exceptioneel bedrijf is helder. Kwaliteit van het bedrijfsmodel vertaalt zich in een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal, hoge cashflow conversie en een attractief lange termijn groeipotentieel.

Tenminste zo belangrijk is de kwaliteit van het management, dat gelijke belangen met aandeelhouders dient te hebben door een significant belang in het aandelenkapitaal.

Wij geloven dat een bedrijf pas exceptioneel kan zijn als het zich gedraagt als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance zijn geïntegreerd in onze investeringsstrategie. "People, Planet & Profit" kunnen prima hand-in-hand gaan. We gaan de dialoog aan met het management wanneer wij denken dat een bedrijf zijn duurzaamheidsstrategie kan verbeteren.

Altijd is onze focus gericht op de lange termijn.

Kernconcepten

We stellen ons op als mede-eigenaar van elk bedrijf waarin we investeren. De focus ligt op de lange termijn, niet op de eerstvolgende kwartaalresultaten. Het voorkomen van permanent kapitaalverlies is een belangrijke factor in van het behalen van een bovengemiddelde rendement. Wij zijn daarom zeer streng in het soort bedrijf waarin we investeren. Veruit de meeste vallen in een vroeg stadium van de bedrijfsanalyse al af.

We zoeken naar bedrijven die een consistent hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal realiseren. Deze bedrijven verkopen veelal producten en diensten die steeds opnieuw gekocht moeten worden.

We zoeken naar bedrijven die schaalbaar zijn zonder forse kapitaalinvesteringen. Herinvesteringsmogelijkheden in de kernactiviteit bepalen hoe groot een bedrijf uiteindelijk kan worden. 

Een combinatie van groeiende winst per aandeel en een stijgende waarderingsratio liggen aan de basis van een bovengemiddeld rendement op lange termijn.

Exceptionele bedrijven worden veelal geleid door eigenaar-ondernemers die begrijpen hoe het beste om te gaan met het kapitaal van aandeelhouders. Zij hebben meestal een significant persoonlijk belang in het aandelenkapitaal.

De lange termijn als ingrediënt voor succes

Een belangrijk onderdeel van onze focus is gericht op de lange termijn groeimogelijkheden van een bedrijf. Aandelenkoersen volgen de winstgevendheid. Kleinere bedrijven hebben meer mogelijkheden langdurig te groeien. Wij investeren alleen in een bedrijf als we zo’n groeipad voorzien voor een periode van tenminste vijf jaar. Doel is om zo lang mogelijk aandeelhouder te blijven in groeiende bedrijven.

Een lange termijn oriëntatie is ook essentieel voor een bovengemiddeld beleggingsresultaat. Tijd is de vriend van een bedrijf dat een consistent hoog rendement op geïnvesteerd behaalt. Dit komt naar voren bij de kracht van het effect van rente-op-rente. In het Engels noemt men dit ‘compound returns.’

 

De “million-dollar” vraag

Verwonder uzelf met deze vraag: Wat wilt u liever hebben vandaag, 1 miljoen euro, of 1 euro die de komende 31 dagen elke dag zal verdubbelen?

Hoe belangrijk deze vraag is kan niet worden overschat. De kracht van samengestelde rente wordt namelijk enorm onderschat. Met name op langere termijn. In de eerste paar jaar lijkt het effect niets bijzonders. Maar naarmate de jaren passeren wordt het effect heel goed zichtbaar. Het is als een sneeuwbal die de berg afrolt. Albert Einstein zei het al: samengestelde interest, ofwel rente-op-rente, is het achtste wereldwonder.

Het antwoord is verbijsterend. Hoe is het mogelijk dat dat 1 euro die dagelijks verdubbelt na 31 dagen gegroeid is tot 1 miljard euro? Dat is de kracht van samengestelde rente, ofwel rente-op-rente. Op dag 20 zit je nog onder 1 miljoen euro. Je ziet, het begint langzaam, maar de groei is exponentieel.

Ik hoor je denken: “Maar dit is onrealistisch. Wie maakt er nou 100% per dag 31 dagen achter elkaar?” Dat is waar. Wat vind je dan van het volgende voorbeeld: Je investeert 1000 euro de dag dat je kind wordt geboren en geeft hem of haar 1000 euro elke verjaardag tot zijn of haar 18e verjaardag. Je investeert het in aandelen tegen een meer realistisch rendement van 10% per jaar. Je investeert in totaal 19.000 euro. Hoe groot is de pensioenpot op 65-jarige leeftijd? Een onwaarschijnlijk bedrag van vier miljoen euro!

Een alternatieve redenatie is dat het kind zelf ook wel kan sparen voor het pensioen. Stel, je kind gaat sparen vanaf zijn of haar 19e met 1000 euro per jaar, tot aan pensioen. Bij elkaar wordt er 45.000 euro gespaard. Hoe groot is de pensioenpot? Slechts 800.000 euro.

Dit leidt tot twee belangrijke conclusies. De eerste is dat het jaarlijks rendement niet bizar hoog hoeft te zijn om je vermogen spectaculair te laten groeien. Ten tweede moet je vroeg beginnen. Dit is veruit het grootste geheim van samengestelde rente. Hoe langer je wacht, hoe meer geld je moet sparen. Het benodigde bedrag dat je jaarlijks moet investeren stijgt exponentieel om tot hetzelfde eindresultaat te komen, naarmate je langer wacht.

SilverCross Global Small-Cap Fund wordt beheerd door een team van toegewijde, ervaren beleggers die niets anders doen dan de wereld afstropen op zoek naar exceptionele bedrijven. Elk bedrijf wordt geselecteerd op het vermogen om een aantrekkelijk lange termijn samengesteld rendement te behalen. Het team houdt de bedrijven waarin ze investeren nauwgezet in de gaten. Dit helpt hen een tijdelijke tegenvaller van een structureel probleem te onderscheiden en er tijdig naar te handelen. Want goede bedrijven kunnen veranderen in slechte bedrijven en slechte bedrijven kunnen failliet gaan.

 

Laat de tijd in je voordeel werken

Als jij besluit te beleggen in SilverCross Global Small-Cap Fund, bevrijd je jezelf van de noodzaak om continu de beurs- en bedrijfsontwikkelingen te volgen. Je zal niet worden gepijnigd met de eeuwige vraag of “het een goede tijd is om nu te beleggen.” Je belegt immers niet meer in de aandelenmarkt als geheel. Je wordt dan mede-eigenaar van een selecte groep exceptionele bedrijven die door de tijd heen in waarde kunnen groeien.

 

 

Ons Doel

Onze doelstelling is het behalen van een ‚Äč‚Äčlange termijn rendement dat hoger is dan van de MSCI World Small-Cap Index¹. De focus op het behalen van een sterk absoluut rendement. We vereisen een asymmetrische risico / rendement-verhouding: Elke investering dient tenminste twee keer zoveel opwaarts potentieel te hebben als neerwaarts risico op basis van ons waarderingsmodel.

Het neerwaartse risico wordt verkleind wanneer een bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. Sterker, het kan de groeivooruitzichten van een bedrijf verbeteren. ESG-factoren zijn daarom een belangrijk criterium bij het nemen van investeringsbeslissingen.

De toegevoegde waarde van onze investeringsstrategie kan het best worden beoordeeld over een periode van tenminste 5 jaar.

¹Index: MSCI World Small Cap Total Return Net index in Euro

Huidige investeringen

Duurzaam Ondernemen

Wij investeren alleen in bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering. Milieu-, sociale en governance (ESG) factoren met betrekking tot de bedrijven waarin we investeren worden daarom altijd meegewogen. ESG-factoren kunnen een aanzienlijke impact hebben op de lange termijn ontwikkeling van onze investeringen. Wij beschouwen het daarom als onze fiduciaire plicht om ESG volledig in het beleggingsproces te integreren. Onze analisten beoordelen hoe ESG-kwesties van invloed zijn op een (potentiële) investering.

Wij geloven dat:

 • Het business model van bedrijven een onderdeel van het antwoord op milieu- en sociale problematiek kunnen zijn;

 • Het risico van reputatieschade wordt verminderd wanneer een bedrijf zich committeert aan hoge ESG-standaarden;

 • Wij een fiduciaire plicht aan de samenleving hebben om bedrijven te confronteren met ESG-uitdagingen. 

Hoe wij ons duurzaam beleggingsbeleid toepassen:

 • Wij analyseren hoe het bedrijfsmodel van een onderneming intrinsiek bijdraagt aan duurzame oplossingen

 • Fundamentele- en duurzaamheidsanalyse wordt uitgevoerd door hetzelfde team;

 • MSCI ESG research ondersteunt onze duurzaamheidsanalyse waar mogelijk.

IBS Fund Management, de beheerder van het SilverCross Global Small-Cap Fund, is ingeschreven in het register van UN PRI en is gecommiteerd aan de UN Global Compact

 

Betrokkenheid bij bedrijven

Onze analisten gaan constructief de dialoog aan met bedrijven over hun activiteiten, waaronder ESG risico’s. Wij stellen ons op als mede-eigenaren. Omdat wij een lange termijnvisie hebben waardeert het management van de bedrijven waarin we investeren onze feedback. Omdat wij ze regelmatig spreken weten zij dat onze belangen parallel lopen aan die van het bedrijf en de stakeholders, inclusief de maatschappij in het algemeen.

Als we concluderen dat er ESG-risico’s zijn, verzoeken we het management om de risico's in te dammen. Als onze dialoog niet succesvol blijkt te zijn, zullen we overgaan tot verkoop van onze investering.

 

Proxy voting beleid

SilverCross maakt gebruik van haar stemrecht op de aandelen die in het Fund worden aangehouden door middel van proxy voting.

Hierdoor kunnen wij de stem van onze participanten laten gelden en het best mogelijke beleid op het gebied van corporate governance stimuleren. Wij werken binnen het kader van de Nederlandse Stewardship Code en streven ernaar om de kwaliteit van communicatie met de bedrijven in onze portefeuille te optimaliseren. 

SilverCross gebruikt software van Broadridge om te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. 

 

Duurzaamheid bij SilverCross 

Bij SilverCross concentreren wij ons niet alleen op duurzaamheid bij de bedrijven waarin wij beleggen maar is duurzaamheid ook onderdeel van onze eigen bedrijfsvoering. 

Energiebesparing

 • We maken gebruik van energiebesparende verlichting met bewegingssensoren die ervoor zorgen dat de verlichting uitgaat wanneer er voor een bepaalde tijd geen beweging is geconstateerd. Wij doen onze computers altijd uit als wij het kantoor verlaten. 

Papier & Plastic recycling

 • We beperken ons papiergebruik door research documenten zoals jaarverslagen en presentaties elektronisch te ontvangen en lezen. Indien we tijdens een meeting hardcopy documenten ontvangen is het ons beleid deze terug te geven voor hergebruik en een elektronische versie op te vragen.

 • Papier en plastic op kantoor wordt gerecycled. Vertrouwelijke informatie wordt gescheiden en op een discrete manier vernietigd. Tevens maken wij zo veel mogelijk gebruik van gerycled papier. 

Reizen & CO2 compensatie

 • We reizen de wereld over om het management van interessante bedrijven te ontmoeten om een beter inzicht te krijgen in de bedrijfscultuur. Dit inzicht is onmogelijk te verkrijgen van achter ons bureau in Amsterdam. Wij zijn ons bewust van de carbon footprint die we daarmee creëren. Daarom compenseren we onze CO2 uitstoot.

Diversiteit 

 • Onderdeel van onze duurzaamheidsanalyse is de beoordeling van de diversiteit van een bedrijf. Ook binnen het SilverCross team is diversiteit een belangrijk aspect. Wij geloven dat diversiteit zorgt voor een betere dynamiek, een breder perspectief en daarmee een succesvollere organisatie. Wij hebben een internationaal team en zijn voorstander van gelijkheid binnen ons bedrijf. 

Voor meer informatie over ons duurzaam beleggingsbeleid kunt u contact opnemen op via enquiries@silvercross-im.com.

FGR

Per donderdag 21 september
SilverCross Global SC Fund (Net) €281.51

Rendement (%) YTD 1-Year 3-Year1 5-Year1 Sinds start2
SilverCross Global SC Fund (Net) 0.6 -4.3 2.1 8.7 12.0
MSCI World Small-Cap TR (Net) 4.1 -0.1 10.5 5.1 8.4
Outperformance -3.5 -4.2 -8.4 3.6 3.6

Filter rendement

Rendement (%) 20233 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 20144
SilverCross Global SC Fund (Net) 0.6 -25.4 24.3 18.7 53.9 -6.9 11.2 17.5 25.0 8.7
MSCI World Small-Cap TR (Net) 4.1 -13.6 24.3 6.5 28.7 -9.6 7.6 16.1 11.0 8.7
Outperformance -3.5 -11.8 0.0 12.2 25.2 2.6 3.6 1.4 14.0 0.1

1 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement
2 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement sinds start van het Fonds (Jul 30, 2014)
3 Rendement dit jaar tot nu (laatste werkdag)
4 Rendement berekend vanaf (Jul 30, 2014) tot het einde van dat jaar

ISIN code: NL0010832242

De Netto vermogenswaarde van het Fonds (NAV) is de waarde van een participatie en wordt dagelijks berekend door Kas Bank aan de hand van de slotkoersen van alle beurzen op het moment van sluiting van de NYSE – gewoonlijk om 22:00 uur Nederlandse tijd. Effecten waarvoor geen prijzen voorhanden zijn (in situaties waarin zeer volatiele aandelenbeurzen extreme afwijkingen veroorzaken) worden gewaardeerd tegen ‘fair value’ als omschreven in de Waarderingsgrondslagen zoals beschreven in de Terms & Conditions van het prospectus.

Netto rendement SilverCross Global Small-Cap Fund sinds oprichting.
Jaarlijkse kosten in het Fund bedragen 1.40%. Management fee: 1.15%. Operational service fee: 0.25% tot Eur 250 miljoen, daarboven 0.20%. 

UCITS

Per donderdag 21 september
Class B EUR €92.73

Rendement (%) YTD QTD MTD Sinds start2
Class B EUR 0.8 -7.3 -5.6 -4.8
MSCI World Small-Cap TR (Net) (EUR) 4.1 -1.4 -3.0 -1.4
Outperformance -3.2 -5.9 -2.5 -3.4

Filter rendement

2 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement sinds start van het Fonds (Mar 9, 2022)

ISIN code: IE000938M1O3

Per donderdag 21 september
Class B GBP £97.73

Rendement (%) YTD QTD MTD Sinds start2
Class B GBP -1.4 -6.3 -4.4 -2.4
MSCI World Small-Cap TR (Net) (GBP) 1.9 -0.5 -1.8 3.4
Outperformance -3.3 -5.8 -2.5 -5.9

Filter rendement

2 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement sinds start van het Fonds (Oct 17, 2022)

ISIN code: IE000DX67BY3

Per donderdag 21 september
Class B USD $91.42

Rendement (%) YTD QTD MTD Sinds start2
Class B USD -8.6 -9.5 -7.3 -32.0
MSCI World Small-Cap TR (Net) (USD) -2.5 -3.8 -4.7 -10.2
Outperformance -6.1 -5.6 -2.6 -21.7

Filter rendement

2 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement sinds start van het Fonds (Jun 28, 2023)

ISIN code: IE00017I8WT9

Per donderdag 21 september
Class A2 GBP £99.43

Rendement (%) YTD QTD MTD Sinds start2
Class A2 GBP -1.4 -6.3 -4.4 -0.5
MSCI World Small-Cap TR (Net) (GBP) 1.9 -0.5 -1.8 3.9
Outperformance -3.3 -5.8 -2.5 -4.4

Filter rendement

2 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement sinds start van het Fonds (Jun 27, 2022)

ISIN code: IE000UB3I4V2