Regelgeving

Deze website is niet bedoeld voor enig gebruik dat in strijd is met de wet-of regelgeving van het land waar u woont. In het bijzonder is deze website niet gericht op personen die inwoner zijn van een land waar de diensten en producten beschreven of waarnaar wordt verwezen op deze website niet zijn geregistreerd of goedgekeurd voor marketing en verkoop of waarin de verspreiding van informatie over het SilverCross Global Small Cap Fund (‘het Fonds”) niet is toegestaan.

Deze website en de inhoud ervan zijn niet bedoeld, noch in staat om diensten of producten te verkopen via het internet. Ze dienen uitsluitend als eenvoudig toegankelijke informatie voor internetgebruikers en er mag niet uitsluitend op deze informatie worden vertrouwd.

Deze website vormt geen aanbod of verzoek door wie dan ook in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet geoorloofd is of waar de persoon die een dergelijk aanbod of verzoek niet bevoegd is om dit te doen of aan iemand aan wie het onwettig is om dergelijk aanbod of verzoek te doen. Een dergelijk aanbod kan alleen gemaakt worden via een officieel inschrijvingsformulier dat moet worden gelezen in samenhang met het Prospectus.

De informatie op deze website  vormt geen aanbod tot aankoop of verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van enige effecten, financiële instrumenten of financiële (advies)dienstverlening in de Verenigde Staten van Amerika (de “Verenigde Staten”) of ten behoeve van Amerikaanse personen (zijnde personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, bedrijven, vennootschappen of andere entiteiten opgericht of georganiseerd in of onder de wetten van de Verenigde Staten of een persoon die onder de definitie van de term “US Person” uit hoofde van Regulation S afgekondigd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd).

IBS Fund Management BV, de beheerder van het Fonds, heeft een AIFMD vergunning op grond van artikel 2:65 Wft.  Het vestigingsadres van IBS Fund Management BV is De Cuserstraat 87, 1081 CN Amsterdam, Nederland.

Voor verdere informatie, raadpleeg de website van de AFM.

GEEN ADVIES

IBS Fund Management BV geeft geen beleggingsadvies over (de passendheid of de geschiktheid van) het  Fonds beschreven op deze website en geen informatie op deze website kan als zodanig worden opgevat. Als potentiële beleggers twijfelen, dient advies te worden ingewonnen bij een professionele financieel adviseur, indien van toepassing.

Geen enkele juridische entiteit van IBS Capital Management BV, inclusief IBS Fund Management BV, is geregistreerd als beleggingsadviseur bij de US Securities and Exchange Commission. Enige informatie over beleggingsadvies op deze website is niet gericht op US Persons en deze website vormt geen aanbod of verzoek van beleggingsadviezen aan US persons.

Het Fonds is via bepaalde financiële intermediairs toegankelijk voor beleggers, die de kennis en ervaring hebben om de karakteristieken en risico’s van het Fonds te doorgronden en begrijpen, en in staat zijn om een initiële belegging van ten minste EUR 100.000 te doen.

Policy Documents

Alleen beschikbaar in Engels

Geregistreerd hoofdkantoor: De Cuserstraat 87, 1081 CN Amsterdam, The Netherlands
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Registratienummer: 57806497